ضوابط، قوانین، کتب و مقالات

ضوابط، قوانین، کتب و مقالات (41)

یکی از این رویکردهای نوین ، توسعه از پایین به بالا با استفاده از روش شناسی های مشارکتی است. در چارچوب این رویکرد،تکنیک ها و رهیافت های مختلفی متناسب. با هریک از مراحل برنامه ریزی برای فرایند توسعه ، ابداع شده اند. در این کتاب ابتدا کلیاتی در مورد رهیافت های مشارکتی و جایگاه آن در فرایند توسعه تشریح شده است. سپس ضمن بیان مقدمه ای درباره توسعه روستایی یکپارچه ، سه…
دانلود فایل آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی
  برای دریافت مقاله تسهیلگری اینجا کلیک فرمایید.  
شيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در مناطق روستايي و عشايري
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
ضوابط و شرايط آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي الكترونيكي
اساسنامه شرکت‌های تعاونی بهداشتی - درمانی
دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی ضوابط تاسیس مراکز نگهداری فرزندان بی سرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست اصول طراحی مجموعه اقامتی برای کودکان بی سرپرست با رویکرد اجتماعی آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست طراحی فضای زندگی کودکان بی سرپرست کرمان دستورالعمل حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و…
مدل هی گروپ تعریف مدیریت سرمایه های انسانی می تواند به 2 گونه انجام شود.. در تعریف اول این گونه مدیریت، فرایند مدیریت افراد در سازمان‌ها به شیوه‌ای ساختار یافته و کامل است. این امر شامل زمینه‌های استخدام پرسنل، نگهداشت پرسنل، تنظیم و مدیریت پرداخت و مزایا، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر و مراقبت خروج از شرکت برای جمع کردن فعالیت‌ها است. این تعریف سنتی مدیریت سرمایه های  انسانی است که بعضی از…
دمقایسه عملکرد مراکز بهداشتی درمانی تعاونی و دولتی      
دستور العمل اجرايي تاسيس شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني
صنایع سنگی ناحیه رود فهرج (لوت جنوبی)
ارزیابی کارایی مدل WOFOST برای شبیه سازی رشد و نمو ذرت برای الگوی کشت تابستانه در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جنوب کرمان
بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی
شیوه نامه تأمین ، احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی روستایی
دانلود فایل گزارش تجربه و کارکرد بهسازي محیط روستایی (سرویس بهداشتی روستاي طراقی کرد)
شایسته سالاری و موانع تحقق آن شایسته سالاری از جمله روش هایی است که برای انطباق پذیری و سازگاری سازمان های مدرن با تغییرات مداوم و مستمر محیط کاری به وجود آمده است. از طرفی اگر به بررسی سیستم های منابع انسانی سازمان ها بپردازیم مشخص می شود كه در بیشتر مواقع بین زیر سیستم های مختلف آن از قبیل آموزش، ارزیابی عملكرد، جذب و… ارتباط و پیوستگی لازم وجود ندارد و…
گفت و گو با مهندس حسین زینی وند مدرس و کارشناس تجارت الکترونیک
دانلود فایل ارزيابي حساسيت اراضي منطقه جازموريان به بيابان زايي
صفحه1 از3